Tag Archive for afscheid

5: Korte metten

“Gelukkig nieuwjaar”!!! Een zeven paar kelen staan naar de televisie te schreeuwen waar het klokje zojuist de 0:00 aangaf. Ze geven elkaar knuffels, zoenen en handen worden geschud. Een achtste keel, die toebehoort aan Ruben, zit nog op de bank met een glaasje Freixenet in zijn handen. Hij kijkt enigszins verward voor zich uit. Sylvia, zijn vrouw ploft naast hem op de bank neer en slaat direct haar armen om hem heen. “Gelukkig nieuwjaar schatje!” Hij reageert een beetje stamelend, woorden die lijken op die van Sylvia maar waar geen mens normaliter iets van begrepen zou hebben. De overige zes kelen staan inmiddels met de jassen aan en pakketten vuurwerk onder de armen in de deuropening. “Kom! We gaan naar buiten!” Sylvia springt op en huppelt op haar hoge hakjes de gang in. “Ik blijf even binnen” zegt Ruben. “Oké”. De zeven lopen onder luid gejoel de deur uit, de straat op waar inmiddels een kabaal vanjewelste los barst. Ruben blijft alleen achter en staat op. Hij haalt een pakje sigaretten uit het zakje van zijn colbert en kijkt er even naar. “Dag jongens, bedankt voor alles” zegt hij zachtjes en laat het pakje vallen in de prullenmand. Dan pakt hij zijn glas Freixenet en giet het leeg tussen de paarse Ikea-orchideeën in de vensterbank. Hij ploft weer op de bank. “Zo” zegt hij nu wat opgewekter, “Het begin is er”.