Tag Archive for Oorlog der Goden

DvD: Concensus (Oorlog der Goden, deel 2)

Een tweede stukje uit mijn epos van de Elvengoden. Niet een direct vervolg op wat er in het eerste stuk gebeurde, maar gewoon weer ergens een hoofdstuk uit de tijdlijn die ik in mijn hoofd had. Goh, het lijkt wel een novelle in wording…

Met grote nadruk op ‘in wording’ want laat ik voorop stellen dat ik nog erg zoekende ben naar de juiste vertelvorm voor dit alles, want die is mijns inzien nog niet goed.

Read more

Oorlog der Goden (deel 1)

Een memorabel punt in de geschiedenis. Over 10 jaar zal er, als ik aan tafel zit bij Zomergasten, gerefereerd worden aan dit moment. Dat het allereerste deel van mijn epos verscheen.

Want ik was zo’n beetje een outline aan het maken voor het verhaal van deze week. Ik had een onderwerp en een arena. Maar bij het schetsen van het plot ging het mis. Het werd meer en meer. Toen ik eindelijk begon met het schrijven ervan bleek al snel dat alleen mijn intro al aan mijn duizend woorden eis voldeed. Dan is de keuze snel gemaakt. In de komende maanden zal het verhaal zich verder ontvouwen. Vandaag het eerste deel, wanneer ik zin heb het tweede. Het begin van een episch geheel! w00t!

Read more